Контакти

 

Контакти

Изпълнителен директор: Валентин Янев
e-mail: v.yaneff@solid-co.bg

 

Търговски мениджър: Милен Петров
e-mail: m.petrov@solid-co.bg
тел: +359 (0) 52 503 608

Търговски мениджър ХоРеКа: Калин Петров
e-mail: к.petrov@solid-co.bg
тел: +359 (0) 52 503 608

Отдел Логистика: Мери Неделчева
e-mail: m.nedelcheva@solid-co.bg

Финансово – счетоводен отдел: Светла Попова
e-mail: s.popova@solid-co.bg

Контактна форма

* полетата са задължителни