Chopped veal meat Pelekan 180 g

Продуктите с търговска марка Pelekan са предназначени за гръцкия пазар.